Yhteystiedot | Editoria | Naturae | Paana

Naturae - Luontotietopalvelut

Luontotieto- ja ympäristönhoitopalvelut, asiantuntijapalvelut,
koulutus ja konsultointi.

Luontokartoitus

  • oman metsän arvokkaiden luontokohteiden ja muiden luonnonarvojen selvitys ja luonnonhistorian kuvaus
  • maisema-analyysi ja maisemanhoidon ohjeet
  • linnustoselvitys ja lintujen tunnistamisen opastus
  • luontopolun ja sen rakenteiden suunnittelu
  • metsänkäsittelyn ja luonnonhoidon sovittaminen yhteen,
    velvoitteiden ja etuuksien selvitys.

Ympäristönhoito

  • metsäluonnon, pihapiirin, mökkirannan tai muun kulttuuri- ja perinnemaiseman hoitototarpeen selvitys, toimenpidesuunnitelma ja käytännön ohjeet.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA - UUSIKYLÄ-KAAVA: Lahti - Nastola toisin sanoen - Asukasidentiteetti

LAHTI UUSIKYLÄ OSAYLEISKAAVA 2018

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA -
LAHTI UUSIKYLÄ Sylvöjärven kulttuurimaisema-alue


LAHTI UUSIKYLÄ KUNINKAANHARJUN NÄKÖTORNIN SYNTY
LAHTI UUSIKYLÄ KUNINKAANHARJUN NÄKÖTORNIN SYNTY - OIKAISU
LAHTI UUSIKYLÄ KUNINKAANHARJUN NÄKÖTORNIN AVAJAISET - SLIDESHOW

LAHTI UUSIKYLÄ Sylvöjärvi Sammalsillan luonnonsuojelualue
LAHTI UUSIKYLÄ Sylvöjärvi rantarakentaminen
LAHTI UUSIKYLÄ Sylvöjärvi Sammalsillan kosteikko

LAHTI UUSIKYLÄ Sylvöjärvi Sammalsillan kosteikko LIITE
LAHTI UUSIKYLÄ Sylvöjärvi Sammalsilta-raportti
LAHTI UUSIKYLÄ Sylvöjärvi KANNE 2017

LAHTI UUSIKYLÄ Kaatopaikat PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA
LAHTI UUSIKYLÄ Kaatopaikat YVALAHTI UUSIKYLÄ Huhmarmäen-Lakeassuon luonnonsuojelualue
LAHTI UUSIKYLÄ Lakeassuon puron T-alueLAHTI UUSIKYLÄ Selkosaarenkalliot muistutus 2017

LAHTI UUSIKYLÄ Selkosaarenkalliot muistutus 2017 LIITE Huhmarmäki

LAHTI UUSIKYLÄ Selkosaarenkalliot muistutus 2017 LIITE Maa-aineslupa 2005

LAHTI UUSIKYLÄ Selkosaarenkalliot muistutus 2017 LIITE Maan siirto Om-Nsl

LAHTI UUSIKYLÄ Selkosaarenkalliot muistutus 2017 LIITE UUSIKYLÄ MASTER PLANLAHTI UUSIKYLÄ Uudenkylän rakennuskulttuuri
LAHTI UUSIKYLÄ Uudenkylän rakennuskulttuuri - täydennys
LAHTI UUSIKYLÄ Uudenkylän muinaismuistot
LAHTI UUSIKYLÄ Uudenkylän liikekeskus - Rakokivi

LAHTI UUSIKYLÄ Uudenkylän puistot


IITTI SÄYHTEE LUONNONSUOJELUALUE LÖLLÄNVUORI

IITTI SÄYHTEE LUONNONSUOJELUALUE-ESITYS PETKELPURO

IITTI SÄYHTEE RANTARAKENTAMINEN