Yhteystiedot | Editoria | Naturae | Paana

Naturae - Luontotietopalvelut

Luontotieto- ja ympäristönhoitopalvelut, asiantuntijapalvelut,
koulutus ja konsultointi.

Luontokartoitus

  • oman metsän arvokkaiden luontokohteiden ja muiden luonnonarvojen selvitys ja luonnonhistorian kuvaus
  • maisema-analyysi ja maisemanhoidon ohjeet
  • linnustoselvitys ja lintujen tunnistamisen opastus
  • luontopolun ja sen rakenteiden suunnittelu
  • metsänkäsittelyn ja luonnonhoidon sovittaminen yhteen,
    velvoitteiden ja etuuksien selvitys.

Ympäristönhoito

  • metsäluonnon, pihapiirin, mökkirannan tai muun kulttuuri- ja perinnemaiseman hoitototarpeen selvitys, toimenpidesuunnitelma ja käytännön ohjeet.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA - UUSIKYLÄ-KAAVA: Lahti - Nastola toisin sanoen - Asukasidentiteetti

LAHTI UUSIKYLÄ OSAYLEISKAAVA 2018

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA -
LAHTI UUSIKYLÄ Sylvöjärven kulttuurimaisema-alue


LAHTI UUSIKYLÄ KUNINKAANHARJUN NÄKÖTORNIN SYNTY
LAHTI UUSIKYLÄ KUNINKAANHARJUN NÄKÖTORNIN SYNTY - OIKAISU
LAHTI UUSIKYLÄ KUNINKAANHARJUN NÄKÖTORNIN AVAJAISET - SLIDESHOW

LAHTI UUSIKYLÄ Sylvöjärvi Sammalsillan luonnonsuojelualue
LAHTI UUSIKYLÄ Sylvöjärvi rantarakentaminen
LAHTI UUSIKYLÄ Sylvöjärvi Sammalsillan kosteikko

LAHTI UUSIKYLÄ Sylvöjärvi Sammalsillan kosteikko LIITE
LAHTI UUSIKYLÄ Sylvöjärvi Sammalsilta-raportti
LAHTI UUSIKYLÄ Sylvöjärvi KANNE 2017

LAHTI UUSIKYLÄ Kaatopaikat PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA
LAHTI UUSIKYLÄ Kaatopaikat YVA
LAHTI UUSIKYLÄ Kaatopaikat YVA2
LAHTI UUSIKYLÄ Kaatopaikka PÄIJÄT-HÄMEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2020

LAHTI UUSIKYLÄ Jätehuoltorikos Huhmarmäki

LAHTI UUSIKYLÄ Huhmarmäen-Lakeassuon luonnonsuojelualue
LAHTI UUSIKYLÄ Lakeassuon puron T-alueLAHTI UUSIKYLÄ Selkosaarenkalliot muistutus 2017
LAHTI UUSIKYLÄ Selkosaarenkalliot muistutus 2017 LIITE Huhmarmäki
LAHTI UUSIKYLÄ Selkosaarenkalliot muistutus 2017 LIITE Maa-aineslupa 2005
LAHTI UUSIKYLÄ Selkosaarenkalliot muistutus 2017 LIITE Maan siirto Om-Nsl
LAHTI UUSIKYLÄ Selkosaarenkalliot muistutus 2017 LIITE UUSIKYLÄ MASTER PLAN
LAHTI UUSIKYLÄ Selkosaarenkalliot muistutus 2017 LIITE UUSIKYLÄ MASTER PLAN
LAHTI UUSIKYLÄ Selkosaarenkalliot muistutus 2018 AVI

LAHTI UUSIKYLÄ Uudenkylän rakennuskulttuuri
LAHTI UUSIKYLÄ Uudenkylän rakennuskulttuuri - täydennys
LAHTI UUSIKYLÄ Uudenkylän muinaismuistot
LAHTI UUSIKYLÄ Uudenkylän liikekeskus - Rakokivi

LAHTI UUSIKYLÄ Uudenkylän puistot

Luonnonsuojelualueet


IITTI SÄYHTEE LUONNONSUOJELUALUE LÖLLÄNVUORI

IITTI SÄYHTEE LUONNONSUOJELUALUE-ESITYS PETKELPURO

IITTI SÄYHTEE RANTARAKENTAMINEN